<bdo id='2oaztsy54veecpew'></bdo><ul id='fco59kvv'></ul>
   <tfoot id='t3kcrwji4i2mi7'></tfoot>
   <i id='xpbb'><tr id='bez05zbhinxdyk8f'><dt id='7cqv0'><q id='1x8swtw2n'><span id='z3nlhse47scns'><b id='4f48'><form id='kg26'><ins id='f9aeryy9mfxm'></ins><ul id='2gmy1xbhap'></ul><sub id='1j24oex49shvrw6m'></sub></form><legend id='5jax0'></legend><bdo id='3r82zd7'><pre id='a63bu'><center id='fibi3if'></center></pre></bdo></b><th id='kxab'></th></span></q></dt></tr></i><div id='dzy5znd2h5fwvo'><tfoot id='zfe0ffwsqb9hrnq6'></tfoot><dl id='2485'><fieldset id='de3k923'></fieldset></dl></div>
   1. <legend id='7aapzqqsp9ci'><style id='ew7tagvcy6cp661'><dir id='rua6bagy40ci'><q id='pxfapswucf2ix5'></q></dir></style></legend>

    <small id='uwp746yk'></small><noframes id='nop1rx'>

   2. Zheng Fengtian: Khẩu phần GM nên được đánh dấu bằng vạch đỏ để nói không với xúc tiến thương mại | GM | Gạo | Thương mại hóa

    Tác giả: nhà cái kimsa phân loại: Kênh tin tức thời gian phát hành: 2021-02-28 16:57:59
    瀛姘蹇浠讳腑卞浜甯瑗垮哄涔璁|||||||

    锛棰锛瀛姘蹇浠讳腑卞浜甯瑗垮哄涔璁帮

    1016ヤ锛瑗垮哄寮ㄥ洪瀵煎共ㄥぇ浼甯濮甯稿缁缁ㄩㄩ块灏涓瀹e浜甯濮充瑗垮哄涓昏棰瀵艰¤寸冲骞朵瑕璁茶甯濮冲锛瀛姘蹇浠讳腑卞浜甯瑗垮哄浼濮甯稿涔璁帮㈡宸蹇涓浠讳腑卞浜甯瑗垮哄浼涔璁般甯稿濮°㈡宸瀛姘浣浜璁茶哄涔璁般洪垮纭涓画浼璁哄濂瀛锛哄ㄣ濮灞浜烘浣涓昏璐璐d汉锛琛挎h锛哄浜涓浣逛涓涓昏璐璐d汉绛浼璁

    榄灏涓ㄨ茶涓猴杩娆¤タ哄涓昏璐璐e蹇$璋达甯濮缁绛硅瑗垮虹娴绀句灞瑕棰瀵肩瀛寤鸿惧锛浠澶у哄锛缁杩澶匡绌朵虹冲绾у共ㄨ瑙璁叉挎没有椤惧ぇ灞瀹绾寰锛冲琛ㄧ涓板濮冲绮剧涓ャ

    榄灏涓浠h〃甯濮轰涓回㈢甯瑕姹锛涓甯椴璁叉挎没有锛瀹ㄤ杩骞虫版朵唬涓界硅茬ぞ浼涓讳虫瑁澶磋瀵煎璺面ㄥㄥ伐浣瑕濮缁浠ヤ杩骞虫版朵唬涓界硅茬ぞ浼涓讳充背规靛惊琛ㄦ锛㈣扳浜棣瑕浠挎没有涓瑕姹锛㈠烘绔涓璇锛瀹涓淇♀锛扳涓や釜缁存も涓涓涓涓缁涓璁糕锛澶у璺佃绾㈠璇锛灏缁瀵瑰璇璐d换褰棣藉板蜂琛ㄤ腑锛ラ涓娴涓澶垮$澧浜瑕纭″涓寸洪锛缁绛规ㄨ板烘回╁灞绋冲椤逛换°瑕楂璐ㄩ瀹芥稿烘ц锛稿哄缓璁炬涓烘垮$澧浼锛榄褰版撅浜哄澧涓娴棣涔恒瑕濮缁挎没有涓蹇′ㄩ浣锛缁绛规ㄨㄥ芥涓蹇介浜ゅ涓蹇藉缓璁俱娣卞ユㄨ瑙e璐锛辨℃按骞筹ㄥㄥ陪璐ㄩ灞瑕濂藉女叉э辱藉涓澶绋冲淇崇ㄧ讲锛淇瀹锛瀹淇″锛虫璧㈢叉ч诲画涓娣卞ヨ藉ㄩ浠涓ユ没有璐d换锛瀹寮哄瀵瑰板哄ㄩ㈠伐浣棰瀵笺ュ濮缁藉ㄥ璋圭浣锛版瑰璋澶у寤恒淇骞冲瑕涔浠ユ姝i绾锛涓ユ艰藉璇褰㈡宸ヤ璐d换讹充绉璇娼浣浜瑕瀹寮洪瀵肩瀛骞查ㄩ浼寤鸿撅姝g‘浜虹ㄤ汉瀵煎锛娉ㄩㄩ澶ф浜涓绾垮瑰婚骞查锛婚蹇璇骞插褰楂绱璐ㄤ涓骞查ㄩ浼瑕寮哄哄缁缁寤鸿撅澶у哄缁缁缁缁绉ㄨ浜烘宸ヤ哄跺板澧浼锛涓烘寤洪绮惧缁娴缁渚缁浜烘

    ㈡宸ㄨ〃璁茶涓琛ㄧず锛虫ユゅ濮冲锛瀵瑰姘蹇ヨタ哄伐浣琛ㄧず娆㈣㈡宸娣辨椤句浜骞存ヤㄥ哄共ㄧ兢浼骞惰╁惧宀锛绁绂瑗垮澶╂村缇濂姐㈡宸璇板骞惰╁哄濂瀛蹇琛ㄩㄣ浣璐璐e蹇锛浣绂婚浼棰瀵笺蹇锛涓鸿タ灞榛榛绉濂骞垮ぇ骞查ㄧ兢浼锛翠互宕楂琛峰璋㈡宸甯ㄥ哄共ㄥㄤ互姘蹇涓虹跨哄瀛棰瀵间锛蹇濂兼寮杩瀹宸ヤ锛涓寮稿洪璐ㄩ灞绮剧娌荤板锛ㄦ版朵唬棣芥板灞涓绔浣绀鸿璧板ㄥ

    瀛姘ㄨ〃璁茶涓瀵瑰㈡宸蹇涓鸿タ灞虹绐鸿础琛ㄧず宕楂濂硅〃绀猴藉ュ拌タ哄伐浣锛板e垢锛存繁璐d换澶э涓瀹у濮瑕姹锛灏借瀹瀹宸ヤ锛充杈璐缁缁淇′换浜烘ㄤ宸ヤ涓锛瑕挎没有绔浣锛濂芥稿烘ц瀹姐寮哄绾㈠璇锛ラ涓娴涓澶垮$澧涓蹇蹇浣垮斤绮惧绮剧′姘寮哄寤鸿撅寤哄棰椤瑰伐浣涓寮剧板锛涓浠画ョ涓浠诲共浠ヨ韩浣锛㈢浣灞灏濮缁㈣板濮锛淇涓绮剧舵锛瀹骞茬濂戒椋锛涓瑗垮哄箍澶у骞查ㄤ锛ㄥ濮甯垮寮洪瀵间锛绱х揣渚ㄥ轰汉姘锛杩锛瀹骞诧涓哄璋卞版朵唬稿哄灞扮绔璐$韬

    瀛纭浠h〃哄濂瀛浣浜琛ㄦ瑷浠琛ㄧず锛瑗垮哄濂瀛虫ユゃ缁瀵规浠甯濮冲锛辱藉甯濮椤硅姹锛ラ濂界挎没有锛充背涓澶绔濂藉惧ソ锛涓轰汉姘缇や村缇濂界娲汇涓蹇蹇㈣颁娇斤浜澶瀹骞诧蹇褰涓猴瑗垮ュ灞缇濂借惧板锛ㄥ浜寤鸿惧介涓娴璋瀹灞涔借绋涓锛濂璋卞瑗垮灞宕扮绔锛

    瀛姘蹇绠浠

    瀛姘锛濂筹姹锛1970骞9虹锛浜浜猴1992骞4ヤ腑藉变骇锛1992骞7宸ヤㄨ绌剁锛涓戒汉姘澶у娉寰纭澹涓涓锛锛娉寰纭澹颁换涓卞浜甯瑗垮哄涔璁般

    句换甯浜哄ぇ甯稿浼娉跺瀹ゆ瑙涓澶澶匡绉浣瀹ゅ涓讳换锛涓板板哄甯稿瀹や富浠汇缁ㄩㄩ裤瀹dㄩㄩ匡甯濮涓讳换锛椤轰哄涔璁般烘垮洪裤浠e洪裤洪匡澶╃虹患淇虹″浼涓讳换锛硷

    搴风 ユ锛浜瑗垮 璐d换缂杈锛搴风_NB16727

    Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

    Đọc thêm
    nhà cái kimsa